موقعیت : گذرگاه » لوازم کشاورزی » گسیلنده » قطره چکان بین خط » انواع قطره چکان آبیاری نتافیم (NETAFIM)
قطره چکان آبیاری نتافیم

معرفی شرکت آبیاری نتافیم

شرکت نتافیم یکی از شرکت های تولید کننده محصولات آبیاری تحت فشار از جمله قطره چکان ها هستند که در سال 1965 در اسرائیل تاسیس شد. محصولات نتافیم با بهره گیری از علم روز و تکنولوژی در طراحی و ساخت، کیفیت مواد اولیه محصولات و بکارگیری متخصصان مجرب، توانسته است یکی از بهترین برند های موجود در جهان باشد و رتبه خوبی کسب نماید. محصولات نتافیم همچنین در چند سال اخیر در کشور آمریکا نیز تولید و عرضه می گردند که بر این اساس محصولات نتافیم در دو نوع اسرائیلی و آمریکایی موجود است.

قطره چکان های آبیاری نتافیم

از جمله اجزای مهم و کاربردی در یک سیستم آبیاری تحت فشار قطره چکان ها یا دریپر ها هستند. این محصول بصورت قطعات کوچک و ساختار منحصر به فرد با نصب بر روی (درون) لوله های آبیاری جریان آب را توسط روزنه خود به ریشه گیاه و بصورت قطره قطره منتقل می کند. قطره چکان های نتافیم با کیفیت بسیار بالا و راندمان و کارایی مناسب مورد استفاده در سیستم آبیاری می باشد که با توجه به کشور سازنده (آمریکایی یا اسرائیلی) در انواع مختلفی موجودند. لذا این برند در دو نوع اصلی قطره چکان های روی خط یا آنلاین و قطره چکان های درون خط یا اینلاین موجودند که تفاوت آن ها در نحوه نصب بر روی لوله و یا درون لوله آبیاری است.

کاتالوگ انواع قطره چکان های نتافیم

قطره چکان های روی خط یا آنلاین نتافیم

این نوع قطره چکان بصورت جداگانه در شرکت نتافیم تولید شده و سپس در مزرعه بر روی لوله آبیاری متصل می گردد و فرایند آبیاری را انجام می دهد. قطره چکان های آنلاین نتافیم بصورت PC (Pressure Compensating) است و به معنی جبران کننده فشار بوده که توانایی پخش آب بصورت یکنواخت در شرایط مختلف نوسانات فشار می باشد. همچنین دارای خاصیت خود شویندگی است که از بروز گرفتگی در داخل قطره چکان به دلیل ذرات معلق جلوگیری می کند. این قطره چکان ها متناسب با کشور سازنده در انواع مختلفی دسته بندی می گردند. برای مثال نوع آمریکایی آن در دو نوع PCJ و CNL موجودند که نوع CNL خود به دو صورت HCNL و LCNL تولید می گردند. در صورتی که نوع اسرائیلی آن به دو صورت کلی PC و PCJ بوده که هر دو نوع به دو شکل HCNL و LCNL تولید می گردند.

قطره چکان روی خط نتافیم

قطره چکان روی خط نتافیم آمریکائی

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم آمریکائی سری  PCJ

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
20.5-4قرمزمشکی
40.5-4خاکستریمشکی
80.5-4سبزمشکی

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم آمریکائی سری  CNL

مدلدبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
LCNL20.7-4قرمزمشکی
LCNL40.7-4خاکستریمشکی
LCNL80.7-4سبزمشکی
HCNL21.5-4صورتیمشکی
HCNL41.5-4خاکستریمشکی

قطره چکان روی خط نتافیم اسرائیلی

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم اسرائیلی سری PC

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
20.5-4قرمزمشکی
40.5-4مشکیمشکی
80.5-4سبزمشکی

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم اسرائیلی سری PC-LCNL,HCNL

مدلدبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)فشار از کارافتادگی (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
LCNL21-40.15قرمزمشکی
LCNL41-40.15مشکیمشکی
LCNL81-40.15سبزمشکی
HCNL31.4-40.3مشکیمشکی
HCNL61.4-40.3مشکیمشکی
HCNL121.4-40.3مشکیمشکی
قطره چکان روی خط PC

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم اسرائیلی سری PCJ

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
0.50.5-4خردلیمشکی
1.20.5-4قهوه ایمشکی
20.5-4قرمزمشکی
30.5-4آبیمشکی
40.5-4خاکستریمشکی
80.5-4سبزمشکی
120.5-4صورتیمشکی
150.5-4مشکیمشکی

مشخصات فنی قطره چکان نتافیم اسرائیلی سری PCJ-LCNL,HCNL

مدلدبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)فشار از کارافتادگی (bar)رنگ قطره چکانرنگ کلاهک
LCNL0.50.7-40.12خردلیمشکی
LCNL1.20.7-40.12قهوه ایمشکی
LCNL20.7-40.12قرمزمشکی
LCNL30.7-40.12آبیمشکی
LCNL40.7-40.12خاکستریمشکی
LCNL80.7-40.12سبزمشکی
LCNL120.7-40.12صورتیمشکی
LCNL150.7-40.12مشکیمشکی
HCNL0.51.5-40.18زرد کمرنگمشکی
HCNL1.21.5-40.18قهوه ای روشنمشکی
HCNL21.5-40.18صورتیمشکی
HCNL31.5-40.18آبی کمرنگمشکی
HCNL41.5-40.18خاکستری روشنمشکی
قطره چکان روی خط PCJ

قطره چکان های درون خط یا اینلاین

قطره چکان های داخل خط یا اینلاین از جمله قطره چکان هایی هستند که در شرکت سازنده در داخل لوله تولید شده و عرضه می گردند. دریپر های اینلاین نتافیم با کیفیت مرغوب و دارای خاصیت های خودشویندگی و تنظیم کننده فشار متناسب با دبی خروجی، فشار کاری، ابعاد و مساحت فیلتراسیون، سایز و ضخامت لوله در انواع مختلفی موجودند. لذا فواصل روزنه های تعبیه شده روی لوله های جهت آبیاری به صورت 15، 20، 25، 30، 33، 40، 50، 60، 65، 70، 75، 80، 90و 100 سانتی متری تولید می گردند. بطور کلی دریپر های درون خط جبران ککنده فشار (PC) نتافیم به دو گروه اصلی Uniram و DripNet تقسیم شده که نوع اول خود به 5 سری AS، CNL، HCNL، RC، XR و همچنین نوع دوم به 4 سری PC-Twd & MWD ، PC-AS Twd & MWD، PC-AS HWD و PC-HWD دسته بندی می گردند که هریک دارای مشخصات فنی مختص خود می باشند.

قطره چکان درون خط

قطره چکان های درون خط جبران کننده فشار مدل Uniram

قطره چکان سری AS: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 16 تا 20 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 و 1.2 میلی متر عبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 200، 300، 400 و 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.70.5-4110
10.5-4130
1.60.5-4130
2.30.5-4130
3.50.5-4130

قطره چکان سری CNL: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 16 تا 20 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 و 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 200، 300، 400 و 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.71-4110
11-4130
1.61-4130
2.31-4130
3.51-4150

قطره چکان سری HCNL: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 16 تا 20 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 و 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 200، 300، 400 و 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.851.5-4110
1.251.5-4130
21.5-4130
2.91.5-4130
4.41.5-4130

قطره چکان سری RC: : این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 16 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 و 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 200، 300، 400 و 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.70.5-4110
10.5-4130
1.60.5-4130
2.30.5-4130
3.50.5-4150

قطره چکان سری XR: : این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 16 تا 20 میلی متری و با ضخامت 1 و 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 200، 300، 400 و 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.70.5-4110
10.5-4130
1.60.5-4130
2.30.5-4130
3.50.5-4150

قطره چکان های درون خط جبران کننده فشار مدل DripNet

قطره چکان سری PC-Twd & MWD: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 12، 16، 20 و 25 میلی متری و با ضخامت 0.31، 0.34 ، 0.38، 0.5 و 0.63 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 550، 650، 700 ، 750، 800، 850، 900، 950، 1000، 1100، 1150، 1200 و 1300 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.40.25-2.529
0.60.25-2.539
10.4-339
1.60.4-339
20.4-339
30.4-339
3.80.6-3.539

قطره چکان سری PC-AS Twd & MWD: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 12، 16، 20 و 25 میلی متری و با ضخامت 0.31، 0.34 ، 0.38، 0.5 و 0.63 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 450، 500، 650 ، 750، 800، 850، 900، 950، 1000، 1100، 1150 و 1200 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.60.25-2.529
10.4-339
1.60.4-339
20.4-339
30.4-339
3.80.6-3.539

قطره چکان سری PC-HWD: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 12، 16، 20 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 ، 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 550، 650، 700 ، 750، 800، 850، 900، 950، 1000، 1100، 1150، 1200 و 1300 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.40.25-2.529
0.60.25-2.539
10.4-339
1.60.4-339
20.4-3.539
30.4-3.539
3.80.6-3.539

قطره چکان سری PC-AS HWD: این نوع قطره چکان ها در لوله هایی با سایز 12، 16، 20 میلی متری و با ضخامت 0.9، 1 ، 1.2 میلی متر تعبیه شده و طول نوار های قابل توزیع در این نوع دریپر شامل 300، 400، 500 متر می باشد لذا سایر مشخصات فنی به شرح زیر است.

دبی خروجی (L/H)محدوده فشار کاری (bar)سطح قابل فیلتر (mm2)
0.60.25-2.542
10.4-342
1.60.4-342
20.4-3.542
30.4-3.542
3.80.6-3.542
انواع قطره چکان درون خط مدل Uniram و DripNet

ویژگی های قطره چکان نتافیم

 • نصب و استفاده آسان
 • دارای سیستم Turbont با مسیر جریان بلند
 • قابلیت یکنواختی در پخش آب
 • دارای مش های 120 و 130 میکرونی برای فیلتراسیون
 • قابل نصب بر وری لوله های 16 و 20 میلی متری با ضخلمت 0.9، 1 و 1.2 میلی متری
 • مقاوم در برابر اشعه خورشید به دلیل خاصیت Anti-uv
 • مقاوم در برابر مواد شیمایی
 • قابلیت خودشویندگی و جلوگیری از گرفتگی
 • ضریب تغییرات کم
 • راندمان و عملکرد بالا در مقایسه با سایر برند ها
 • دارای ویژگی Anti-Suction در جهت جلوگیری از مکش مواد خارجی به داخل قطره چکان
 • دارای خاصیت No-Drain جهت جلوگیری از برگشت آب

سایر محصولات شرکت نتافیم

 • انواع قطره چکان طرح بابلر
 • انواع آبپاش و مینی آبپاش
 • فیلتراسیون
 • بابلر
 • پایه بابلر
 • انواع لوله پلی اتیلن
 • لوله آبیاری زیرسطحی
 • انواع نوار تیپ آبیاری
 • شیرآلات کنترل
 • انواع اتصالات آبیاری (رابط، سه راه، بست و…)

به منظور دریافت مشاوره، آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: 89 200 888 –021

فکس : 15 230 888 –021

در اسرع وقت پاسخگو هستیم

دیگر محصولات شرکت : No Brand

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید