موقعیت : گذرگاه » تجهیزات جانبی سردخانه و چیلر » اویل سپراتور