موقعیت : گذرگاه » پنوماتیک » شیر برقی کنترل جهت نامور هافنر Hafner
شیر برقی کنترل جهت نامور هافنر Hafner

شیر پنوماتیک شیری است که با اعمال نیرو به آن می تواند مسیر هوا را تغییر دهد و یا آن را قطع و وصل نماید گاها اعمال نیرو به شیر پنوماتیک توسط دست انجام می شود ولی در نمونه های برقی با اعمال جریان الکتریکی، اقدام به کنترل و تحریک شیر می نمایند که در این حالت به آن شیر برقی پنوماتیکی می گویند . با اعمال جریان الکتریکی در این شیر برقی بوبین آن خاصیت آهن ربایی پیدا کرده و نیروی لازم برای تغییر وضعیت شیر پنوماتیک را ایجاد می نماید .

شیر کنترل جهت پنوماتیک نوعی از شیر پنوماتیک بوده که وظیفه کنترل جهت حرکت عملگر ها در سیستم پنوماتیک را دارد؛ در اصل این شیر ها هوا را در ورودی دریافت و طبق برنامه داده شده، آن را در خروجی کنترل می کنند. شیر کنترل جهت را می توان به صورت دستی، مکانیکی و الکتریکی کنترل کرد که متناسب با طراحی هر سیستم می تواند متغیر باشد.

یک اکچیتور پنوماتیک، انرژی هوای فشرده را به حرکت دورانی و یا خطی تبدیل می کند. بدین ترتیب با نصب این اکچویتورها بر روی شیر هایی که به صورت دستی عمل می کنند و با داشتن منبع تولید هوای فشرده می توان این شیرها را توسط انرژی باد کنترل کرد. همچنین میتوان با نصب شیر برقی نامور بر روی اکچویتور بادی، این اکچویتورها و در نهایت شیرها را به صورت برقی کنترل کرد. در صورت داشتن منبع تولید هوای فشرده انتخاب اکچویتورهای پنوماتیک نسبت به اکچویتورهای برقی به دلیل هزینه پایینتر مقرون به صرفه تر خواهند بود.

هافنر-پنوماتیک سازنده مجموعه کاملی از شیرهای کنترل پنوماتیک با کیفیت بالا ساخت اروپا است. محصولات هافنر نه تنها در اتوماسیون عمومی یا صنایع ماشین سازی بلکه در کاربردها در صنایع اتومبیل ، کامیون و فرآیند نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

 • انواع شیر برقی کنترل جهت نامور هافنر:
 • (MNH510701 (5/2
 • (MNH510101 (5/2
 • (MNH510121 (5/2
 • (MNK510701 (5/2
 • (MNH511701 (5/2
 • (MNH511101 (5/2
 • MNH511121
 • MNK511701
 • MNH520701

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2-10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:   3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510701 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2

 • سایز پورت: 3/8 اینچ
 • جریان هوا: 2250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 1.5-10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:  3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510101 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2

 • سایز پورت: 1/2 اینچ
 • جریان هوا: 3000 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 1 -10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی: 3W/5VA
 • رابط: نامور 1/2 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH510121 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2 -10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:  1.8W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNK510701 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2.5 -10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:  3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511701 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2
شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2

 • سایز پورت: 3/8 اینچ
 • جریان هوا: 2250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2.5 -10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:   3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل (MNH511101 (5/2

شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121
شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121

 • سایز پورت: 1/2 اینچ
 • جریان هوا: 3000 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2 -10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:  3 W/5VA
 • رابط: نامور 1/2 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH511121

شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701
شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2.5-10 بار
 • نوع عملکرد: تک بوبین
 • توان مصرفی:   1.8W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNK511701

شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701
شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2.5-10 بار
 • نوع عملکرد: دو بوبین
 • توان مصرفی: 3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520701

شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101
شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101

 • سایز پورت: 3/8 اینچ
 • جریان هوا: 2250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 1.5-10 بار
 • نوع عملکرد: دو بوبین
 • توان مصرفی: 3W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
نصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520101

شیر برقی نامور هافنر مدل  MNH520121

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520121
شیر برقی نامور هافنر مدل  MNH520121

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل  MNH520121

 • سایز پورت: 1/2 اینچ
 • جریان هوا: 3000 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 1-10 بار
 • نوع عملکرد: دو بوبین
 • توان مصرفی: 3W/5VA
 • رابط: نامور 1/2 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNH520121
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل  MNH520121

شیر برقی نامور هافنر مدل  MNK520701

تصویر شیر برقی نامور هافنر مدل MNK520701
شیر برقی نامور هافنر مدل  MNK520701

مشخصات فنی شیر برقی نامور هافنر مدل  MNK520701

 • سایز پورت: 1/4 اینچ
 • جریان هوا: 1250 لیتر بر دقیقه
 • فشار کاری: 2-10 بار
 • نوع عملکرد: دو بوبین
 • توان مصرفی: 1.8W/5VA
 • رابط: نامور 1/4 اینچ
تصویر ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل MNK520701
ابعاد شیر برقی نامور هافنر مدل  MNK520701

به منظور دریافت مشاوره، آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس: 021-88820089

فکس: 021-88823015

دیگر محصولات شرکت : Hafner

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید