موقعیت : گذرگاه » جدید » شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس
شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس

معرفی کمپانی آتوس

atos

شرکت آتوس یک برند قدرتمند ایتا لیایی و از سازندگان برتر بین المللی در حوزه تجهیزات هیدرولیکی بوده ، تکنولوژی برتر محصولات این شرکت از قبیل پمپ هیدرولیک ، شیر هیدرولیک و به ویژه انواع شیر پروپرشنال و سروو در کارخانجات و صنایع مختلف کاربرد گسترده دارد.

شرکت آتوس با طراحی خاص و ممتاز تجهیزات هیدرولیکی و مطابق استاندارد های جهانی در زمینه کیفیت و ایمنی ، اعتماد روز افزونی را مابین صنایع مختلف کسب نموده و وجود نمایندگی های آتوس در سراسر جهان تایید کننده این رویه است.

شرکت آتوس در ایالات متحده و چین نیز چندین سایت تولید و دفتر نمایندگی فروش دارد اما همچنان بیشترین تولید این شرکت در کشور ایتالیا انجام می شود.

معرفی شیر پروپرشنال

در این مطلب به معرفی شیرهای کنترل جریان و شیرهای کنترل جریان پروپرشنال و بررسی مشخصات فنی شیر های پروپرشنال کنترل جریان آتوس زیر می پردازیم.

  • QVHZO ( سایز 6 ) – QVKZOR ( سایز 10 )
  • QVHMZO ( سایز 6 ) – QVKMZOR ( سایز 10 )

شیر کنترل جریان معمولی و شیر کنترل جریان پروپرشنال

کنترل دبی از یک بخش مدار به بخش دیگر و  تحت کنترل در آوردن سرعت سیلندرها و هیدروموتورها و تقسیم مساوی جریان بین شاخه های مدار هیدرولیک از وظایف مهم شیر های کنترل جریان می باشند.

شیر های کنترل جریان در مسیر فشار مدار با تنظیم مقدار باز شدن مجرای عبور روغن موجب تولید مقاومت در مسیر جریان روغن می گردد. البته تا هنگامی که مقاومت به وجود نیاید، شیر کنترل جریان همانند لوله در مدار انجام وظیفه می نماید. ولی هنگامی که مقدار باز شدن در مجرای آن شروع شود به تدریج افزایش مقاومت و در نتیجه فشار ورودی نیز سیر صعودی گرفته و زمانی که این افزایش فشار به فشار تنظیمی شیر اطمینان برسد، قسمتی از جریان از طریق شیر رلیف ولو به مخزن ارسال می شود. هر چه مقدار باز بودن مجرا کمتر شود، مقاومت بیشتر، دبی کمتری از شیر کنترل جریان عبور نموده و فشار مدار نیز بیشتر می شود. بدیهی است که مقدار روغن بیشتری به مخزن روغن تخلیه می گردد.

انواع شیر های کنترل جریان

1.شیر های کنترل جریان وابسته به فشار و وابسته به فشار روغن که هرگاه تغییرات سرعت در مدار اهمیت نداشته باشد مورد استفاده قرا می گیرد.

2.شیر های کنترل جریان وابسته به فشار و مستقل از ویسکوزیته روغن که هرگاه اهمیت مدار در سرعت یکنواخت باشد مورد استفاده قرا می گیرد.

3.شیر های کنترل جریان مستقل از فشار و وابسته ویسکوزیته روغن

4.شیر های کنترل جریان مستقل از فشار و مستقل از ویسکوزیته روغن

به انواع 1 و 2 شیر گلویی یا Throttle Valve می گویند.

به انواع 3 و 4 Pressure Compensated می گویند.

شیر کنترل جریان دو راهه ( 2 – way flow Control Valve ) نوعی از Pressure Compensated ها می باشد.

شیر کنترل جریان پروپرشنال

با توجه به این که در این گونه شیرها تغییر جریان سیال خروجی در اثر تغییر جریان الکتریکی ورودی دقیقاً خطی نمی باشد، به این گونه شیرها عنوان پروپرشنال یا تناسبی اطلاق گردیده است.

در شیرهای کنترل جریان تناسبی از ترکیب هنرمندانه مکانیزم تحریک شیر با سیستم های مدرن کنترلی استفاده شده است.طراحان سیستم های هیدرولیک با استفاده از این نوع شیرها ضمن کاستن از پیچیدگی و تعداد اجزاء سیستم ، دقت و کارایی آن را افزایش می دهند. یک شیر کنترل جریان تناسبی با کنترل الکترونیکی ، مقدار جریان سیال هیدرولیک خروجی را متناسب با مقدار سیگنال جریان ورودی به طور پیوسته تنظیم می کند.

از شیر کنترل جریان پروپرشنال می توان جهت کنترل دقیق سرعت یا شتاب گیری و کاهش شتاب حرکت یک سیلندر ( یا موتور هیدرولیکی ) استفاده نمود. کنترل مذکور می تواند به صورت بسیار دقیق و تحت فرمان یک سیستم الکتریکی از راه دور و یا میکرو کامپیوتر و یا PLC عمل نماید. اغلب شیر های کنترل جریان پروپرشنال به منظور به حداقل رساندن تغییرات جریان در اثر بروز تغییر در فشار ورودی یا خروجی به سیستم جبران کننده فشار مجهز می باشند.

کاربرد شیر های پروپرشنال

شیرهای پروپرشنال از تکنولوژی بالایی برخوردار می باشند و به دلیل استفاده ای که در صنایع نظامی دارند مورد محدودیت های واردات واقع می شوند.

کاربرد نظامی : کنترل باله موشک، کنترل باله هواپیمای جنگنده، کنترل لوله توپ تانک وکشتی و….

پرس های هیدرولیک

خطوط نورد فلزات

خطوط ماشین کاری و …

شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHZO – QVKZOR

شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHZO - QVKZOR
شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHZO – QVKZOR

شیرهای آتوس QVHZO و QVKZOR ، شیر های کنترل جریان پروپرشنالی هستند که در حقیقت از یک مدل هستند با این تفاوت که شیر QVHZO سایز 6 و شیر QVKZOR سایز 10 است.

اتصال به دو صورت دو راهه و سه راهه

عملکرد مستقیم

دارای قابلیت نصب بر اساس استاندار ISO 4401

مجهز به سیستم جبران کننده فشار

دارای پوشش روی

حداکثر فشار کاری : 210 بار

سایز 6 ( QVHZO ) در 5 رنج جریان تنظیمی موجود است.

حداکثر جریان تنظیمی 3.5 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 12 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 18 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 36 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 45 لیتر در دقیقه

سایز 10 ( QVKZOR ) در 2 رنج جریان تنظیمی موجود است.

حداکثر جریان تنظیمی 65 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 90 لیتر در دقیقه

محدوده دمای محیط کاری :

NBR آب بندی – 20 …+ 70
FKM آب بندی – 20 …+ 70
HNBR آب بندی – 40 …+ 60
محدوده دمای محیط کاری شیر آتوس QVHZO – QVKZOR

محدوده دمای سیال :

NBR آب بندی
آب بندی ان بی آر با سیال اچ اف سی
– 20 …+ 60
– 20 …+ 50
FKM آب بندی – 20 …+ 80
HNBR آب بندی
آب بندی اچ ان بی آر با سیال اچ اف سی
– 40 …+ 60
– 40 …+ 50
محدوده دمای سیال شیر آتوس QVHZO – QVKZOR

محدوده مجاز ویسکوزیته سیال : 15  mm2/s تا 380  mm2/s

( اندازه گیری شده با روغن VG 46 در دمای 50 + درجه سانتی گراد )

شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHMZO – QVKMZOR

شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHMZO - QVKMZOR
شیر پروپرشنال کنترل جریان آتوس QVHMZO – QVKMZOR

شیرهای آتوس QVHMZO و QVKMZOR ، شیر های کنترل جریان پروپرشنالی هستند که در حقیقت از یک مدل هستند با این تفاوت که شیر QVHMZO سایز 6 و شیر QVKMZOR سایز 10 است.

شیر سه راهه وابسته به فشار

عملکرد مستقیم

دارای قابلیت نصب بر اساس استاندار ISO 4401

حداکثر فشار کاری : 210 بار

سایز 6 ( QVHMZO ) در 2 رنج جریان تنظیمی موجود است.

حداکثر جریان تنظیمی 35 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 45 لیتر در دقیقه

سایز 10 ( QVKMZOR ) در 2 رنج جریان تنظیمی موجود است.

حداکثر جریان تنظیمی 65 لیتر در دقیقه – حداکثر جریان تنظیمی 90 لیتر در دقیقه

محدوده دمای محیط کاری : 20- تا 70+ درجه سانتی گراد

محدوده دمای سیال :

NBR آب بندی – 20 …+ 60
FKM آب بندی – 20 …+ 80
محدوده دمای سیال شیر آتوس QVHMZO – QVKMZOR

محدوده مجاز ویسکوزیته سیال : 15  mm2/s تا 100  mm2/s

( اندازه گیری شده با روغن VG 46 در دمای 50 + درجه سانتی گراد )

به منظور دریافت مشاوره , آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید .

شماره تماس : ( 10خط ) 89 200 888 –021

فکس : 15 230 888 –021

دیگر محصولات شرکت : Rexroth

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید