موقعیت : گذرگاه » جدید » شیر کنترل جریان رکسروت
شیر کنترل جریان رکسروت

معرفی کمپانی رکسروت

rexroth A bosch company
rexroth A bosch company

شرکت رکسروت (Bosch Rexroth AG ) در سال 2001 میلادی از به هم پیوستن بخش اتوماسیون گروه روبرت بوش (Robert Bosch GmbH) و مانسمان رکسروت ( Mannesmann Rexroth GmbH ) در کشور آلمان تاسیس گردید. این شرکت آلمانی در تمامی فناوری های مرتبط با حرکت و کنترل شامل : هیدرولیک صنعتی ، درایوهای الکتریکی و سیستم های کنترل ، تکنولوژی مونتاژ و حرکت خطی ، پنوماتیک ، آموزش و خدمات فنی مهندسی و هیدرولیک ماشین آلات متحرک فعالیت می کند.

به دلیل کیفیت بالا و تنوع محصولات ، تجهیزات هیدرولیک این کمپانی برجسته در صنایع و کارخانجات کشورمان به میزان زیادی به کار گرفته می شود .

معرفی شیر کنترل جریان

شیر کنترل جریان هیدرولیک با نام های دیگری مانند شیر کنترل دبی و فلو کنترل نیز شناخته شده است.

کنترل دبی از یک بخش مدار به بخش دیگر و  تحت کنترل در آوردن سرعت سیلندرها و هیدروموتورها و تقسیم مساوی جریان بین شاخه های مدار هیدرولیک از وظایف مهم شیر های کنترل جریان می باشند.

شیر های کنترل جریان در مسیر فشار مدار با تنظیم مقدار باز شدن مجرای عبور روغن موجب تولید مقاومت در مسیر جریان روغن می گردد. البته تا هنگامی که مقاومت به وجود نیاید، شیر کنترل جریان همانند لوله در مدار انجام وظیفه می نماید. ولی هنگامی که مقدار باز شدن در مجرای آن شروع شود به تدریج افزایش مقاومت و در نتیجه فشار ورودی نیز سیر صعودی گرفته و زمانی که این افزایش فشار به فشار تنظیمی شیر اطمینان برسد، قسمتی از جریان از طریق شیر رلیف ولو به مخزن ارسال می شود. هر چه مقدار باز بودن مجرا کمتر شود، مقاومت بیشتر، دبی کمتری از شیر کنترل جریان عبور نموده و فشار مدار نیز بیشتر می شود. بدیهی است که مقدار روغن بیشتری به مخزن روغن تخلیه می گردد.

از شیر کنترل جهت به منظور تنظیم حجم ارسالی به نقاط مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. به عبارت دیگر جهت کاهش سرعت خطی سیلندرها و سرعت دورانی هیدروموتورها استفاده می شوند. از طرف دیگر از آنجایی که هر دو این سرعت ها تابع اندازه جریان هستند، در نتیجه برای کاهش سرعت می باید اندازه جریان را کم کرد.

کاهش مقطع عبور سیال در شیر کنترل جریان، باعث افزایش فشار در محدوده ورودی شیر می گردد. این افزایش فشار سبب بازشدن شیر محدود کننده فشار شده و در نتیجه اندازه جریان تقسیم می شود. این تقسیم جریان بدین معنی است که بخشی از اندازه جریان تولید شده توسط پمپ هیدرولیک (دبی ثابت)، تحت فشار برقرار شده بر اثر مقاومت شیر فلوکنترل، از طریق شیر محدود کننده فشار به مخزن رانده می شود. در نتیجه این امر اتلاف قابل قابل ملاحظه ی انرژی را به وجود می آورد، لذا برای حفظ انرژی تولید شده، از پمپ های با اندازه جریان قابل تنظیم استفاده می شود.

در مدارهایی که مجهز به پمپ های جابجایی متغیر مجهز به سیستم جبران کننده فشار، با از کار افتادن سیستم جبران کننده فشار، بدون اینکه جریان اضافی از رلیف ولو تخلیه شود، موجب کاهش جریان خروجی می گردد.

انواع شیرهای کنترل جریان

1.شیر های کنترل جریان وابسته به فشار و وابسته به فشار روغن که هرگاه تغییرات سرعت در مدار اهمیت نداشته باشد مورد استفاده قرا می گیرد.

2.شیر های کنترل جریان وابسته به فشار و مستقل از ویسکوزیته روغن که هرگاه اهمیت مدار در سرعت یکنواخت باشد مورد استفاده قرا می گیرد.

3.شیر های کنترل جریان مستقل از فشار و وابسته ویسکوزیته روغن

4.شیر های کنترل جریان مستقل از فشار و مستقل از ویسکوزیته روغن

به انواع 1 و 2 شیر گلویی یا Throttle Valve می گویند.

به انواع 3 و 4 Pressure Compensated می گویند.

شیر کنترل جریان دو راهه ( 2 – way flow Control Valve ) نوعی از Pressure Compensated ها می باشد.

معرفی شیر کنترل جریان رکسروت سری 2FRM ، 2FRMK2 ، Z2FRM

شیرهای کنترل جریان رکسروت سری 2FRM ، 2FRMK2 ، Z2FRM از نوع شیرهای کنترل جریان دو راهه می باشند که این شیرها مستقل از بار می باشند و میزان جریان عبوری از آنها همیشه ثابت است.

در این شیرها هرگونه تغییر در فشار ورودی یا خروجی تاثیری در جریان عبوری از شیر ندارد و اختلاف فشار ثابت است.

این شیرها در مواردی که لازم است دستگاه تحت بارهای متفاوت با سرعت تنظیم شده ثابت کار کند ، کاربرد دارند.

مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت 2FRM

شیر کنترل جریان رکسروت 2FRM
شیر کنترل جریان رکسروت 2FRM

شیر رکسروت سری 2FMR در دو سایز 10 و 16 موجود است.

سایز 10 در چهار محدوده جریان مختلف وجود دارد.

10 L ( جریان عبوری تا 10 لیتر بر دقیقه ) – 16 L ( جریان عبوری تا 16 لیتر بر دقیقه ) – 25 L ( جریان عبوری تا 25 لیتر بر دقیقه ) – 50 L ( جریان عبوری تا 50 لیتر بر دقیقه )

سایز 16 در سه محدوده جریان مختلف وجود دارد.

60 L ( جریان عبوری تا 10 لیتر بر دقیقه ) – 100 L ( جریان عبوری تا 10 لیتر بر دقیقه ) – 160 L ( جریان عبوری تا 160 لیتر بر دقیقه )

نصب شیر رکسروت سری 2FMR بلوکی است.

شیر رکسروت سری 2FMR دارای دو نوع آب بندی NBR و FKM است.

( bar ) حداکثر فشار کاری315
حداکثر جریان عبوری ( L/min) 160
( kg ) وزن سایز10 : 5.6
سایز 16 : 11.3
( °C ) محدوده دمای سیالآب بندی NBR :  – 30 …+ 80
آب بندی FKM : – 20 …+ 80
( °C ) محدوده دمای محیط کاریآب بندی NBR :  – 30 …+ 80
آب بندی FKM : – 20 …+ 80
( mm2/s ) محدوده ویسکوزیته مجاز 10 …800
مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت 2FRM

مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت 2FRMK2

شیر کنترل جریان کسروت سری 2FRMK2
شیر کنترل جریان کسروت سری 2FRMK2

شیر رکسروت سری 2FMRK2 کارتریجی و در دو سایز 6 و 10 موجود است.

سایز 6 در سه محدوده جریان مختلف وجود دارد.

6Q ( جریان عبوری تا 6 لیتر بر دقیقه ) – 16Q ( جریان عبوری تا 16 لیتر بر دقیقه ) – 32Q ( جریان عبوری تا 32 لیتر بر دقیقه )

سایز 10 در محدوده جریان تا 60 لیتر در دقیقه ( 60Q ) موجود است.

شکل تنظیم کننده جریان شیر رکسروت سری 2FMRK2 ، پیچ شش ضلعی می باشد.

( bar ) حداکثر فشار کاریسایز 6 : 315
سایز 10 : 210
( L/min) حداکثر جریان عبوری 60
( kg ) وزن سایز 6 : 0.19
سایز 10 : 0.6
( °C ) محدوده دمای سیال – 20 …+ 80
( °C ) محدوده دمای محیط کاری – 20 …+ 50
( mm2/s ) محدوده ویسکوزیته مجاز10 …800
مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت 2FRMK2

مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت سری Z2FRM

شیر کنترل جریان رکسروت سری Z2FRM
شیر کنترل جریان رکسروت سری Z2FRM

شیر رکسروت سری Z2FRM طراحی ساندویچی دارد و در تک سایز 6 تولید شده است .

شیر رکسروت سری Z2FRM در دو محدوده فشاری زیر موجود است.

6Q ( جریان عبوری تا 6 لیتر بر دقیقه ) – 32Q ( جریان عبوری تا 32 لیتر بر دقیقه )

( bar ) حداکثر فشار کاری315
( L/min) حداکثر جریان عبوری 32
( kg ) وزن1.4
( °C ) محدوده دمای سیال – 20 …+ 80
( °C ) محدوده دمای محیط کاری – 20 …+ 50
( mm2/s ) محدوده ویسکوزیته مجاز10 …800
مشخصات فنی شیر کنترل جریان رکسروت سری Z2FRM

به منظور دریافت مشاوره , آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید .

شماره تماس : ( 10خط ) 89 200 888 –021

فکس : 15 230 888 –021

دیگر محصولات شرکت : Rexroth

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید