موقعیت : گذرگاه » تجهیزات هیدرولیک » شیر کنترل جریان » شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری LIDD و AQFR
شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری LIDD و AQFR

معرفی کمپانی آتوس

atos
atos

شرکت آتوس یک برند قدرتمند ایتا لیایی و از سازندگان برتر بین المللی در حوزه تجهیزات هیدرولیکی بوده ، تکنولوژی برتر محصولات این شرکت از قبیل پمپ هیدرولیک ، شیر هیدرولیک و به ویژه انواع شیر پروپرشنال و سروو در کارخانجات و صنایع مختلف کاربرد گسترده دارد.

شرکت آتوس با طراحی خاص و ممتاز تجهیزات هیدرولیکی و مطابق استاندارد های جهانی در زمینه کیفیت و ایمنی ، اعتماد روز افزونی را مابین صنایع مختلف کسب نموده و وجود نمایندگی های آتوس در سراسر جهان تایید کننده این رویه است.

شرکت آتوس در ایالات متحده و چین نیز چندین سایت تولید و دفتر نمایندگی فروش دارد اما همچنان بیشترین تولید این شرکت در کشور ایتالیا انجام می شود.

معرفی شیرکنترل جریان گلویی

شیر های کنترل جریان در سیستم های هیدرولیک وظیفه کنترل کردن شدت جریان را به عهده دارند و با استفاده از آنها می توانیم سرعت حرکت عملگرها در هر جهتی که نیاز داشته باشیم کم و زیاد کنیم.

شیرهای کنترل جریان از لحاظ طراحی داخلی ، در دو نوع گلویی ( Throttle ) و اریفیس دار ( Orifice ) , وجود دارند. شیر های کنترل جریان گلویی بیشترین کاربرد را در مدارهای هیدرولیک دارند و شیرهای کنترل جریان نوع اریفیس دار در موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

شیرهای گلویی فاقد سیستم جبران کننده فشار هستند بدین معنی که در این شیرها ، میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به هم وابسته بوده و در صورت افزایش میزان جریان عبوری ، افت فشار متناسب با مربع افزایش جریان ، افزایش می بابد.

کاربرد شیر گلویی

شیرهای گلویی و در کل شیر های فاقد سیستم جبران کننده فشار در مواردی که فشار سیستم نسبتا ثابت بوده و تنظیم دقیق سرعت مورد نیاز نباشد مورد استفاده قرار می گیرند.در اکثر موارد یک شیر یکطرفه در ساختمان شیر کنترل جریان تعبیه شده و عبور آزاد جریان را در جهت عکس ممکن می سازد.

معرفی و مشخصات فنی شیر گلویی آتوس سری LIDD

شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری LIDD
شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری LIDD

شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری LIDD ، شیر فاقد سیستم جبران کننده فشار می باشد به این معنی که میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر واسته بوده و در صورت افزایش میزان جریان عبوری ، افت فشار با مربع افزایش جریان ، افزایش می یابد.

شیر گلویی آتوس سری LIDD طراحی کارتریجی دارد و نرمالی بسته می باشد.

شیر گلویی آتوس سری LIDD ، دارای سه نوع آب بندی NBR ، FKM ، HNBR می باشد.

شیر گلویی آتوس سری LIDD ، دارای 4 نوع سوپاپ می باشد که تصویر هریک همراه با کد نمایش مربوطه را در زیر داریم.

چهار نوع سوپاپ شیر گلویی آتوس سری LIDD
چهار نوع سوپاپ شیر گلویی آتوس سری LIDD

سوپاپ کد 32 و 42 مشابه می باشند با این تفاوت که کد 32 فاقد میرایی و کد 42 دارای میرایی می باشد.

سوپاپ کد 33 و 43 مشابه می باشند با این تفاوت که کد 33 فاقد میرایی و کد 43 دارای میرایی می باشد.

شیر آتوس سری LIDD در شش سایز زیر تولید شده است.

16 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63

برای شیر آتوس سری LIDD حداکثر جریان عبوری 4000 لیتر در دقیقه می باشد. ( در افت فشار 5 بار )

برای شیر آتوس سری LIDD حداکثر فشار کاری 420 بار می باشد.

از آنجایی که در شیرهای گلویی مانند آتوس سری LIDD میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر وابسته اند بایستی نمودارهای جریان عبوری بر حسب افت فشار این نوع شیرها بررسی شود که در زیر نموداری های جریان عبوری برحسب افت فشار در هر 6 سایز آورده شده است.

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 16 و 25 شیر گلویی آتوس سری LIDD
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 16 و 25 شیر گلویی آتوس سری LIDD

سوپاپ 32 و 33 (نمودار1)

سوپاپ 42 و 43 (نمودار2)

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 32 و 40  شیر گلویی آتوس سری LIDD
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 32 و 40 شیر گلویی آتوس سری LIDD

سوپاپ 32 و 33 (نمودار1)

سوپاپ 42 و 43 (نمودار2)

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 50 و 63 شیر گلویی آتوس سری LIDD
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 50 و 63 شیر گلویی آتوس سری LIDD

سوپاپ 32 و 33 (نمودار1)

سوپاپ 42 و 43 (نمودار2)

( L/min ) حداکثر جریان عبوری 4000
( bar ) حداکثر فشار کاری 420
( °C ) محدوده دمای محیط کاریآب بندی NBR :   – 30 …+ 70
آب بندی FKM :   – 20 …+ 70
آب بندی HNBR :   – 40 …+ 70
( °C ) محدوده دمای سیالآب بندی NBR : – 20 …+ 80
آب بندی FKM :   – 20 …+ 80
آب بندی HNBR :   – 40 …+ 60
( mm2/s ) محدوده ویسکوزیته پیشنهادی 15 …100
جدول مشخصات فنی شیر گلویی آتوس سری LIDD

معرفی و مشخصات فنی شیر گلویی آتوس سری AQFR

شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری AQFR
شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری AQFR

شیر کنترل جریان گلویی آتوس سری AQFR، شیر فاقد سیستم جبران کننده فشار می باشد به این معنی که میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر واسته بوده و در صورت افزایش میزان جریان عبوری ، افت فشار با مربع افزایش جریان ، افزایش می یابد.

شیر گلویی آتوس سری AQFR ، دارای یک شیر یکطرفه می باشد که اجازه عبور جریان در جهت عکس را می دهد.

مساحت گلویی شیر گلویی آتوس سری AQFR ، با یک پیچ مثلثی شکل تنظیم می شود.

شیر گلویی آتوس سری AQFR ، در پنج سایز زیر موجود است.

10 – 15 – 20 – 25 – 32

از آنجایی که در شیرهای گلویی مانند آتوس سری AQFR میزان جریان عبوری و افت فشار در گلوگاه به یکدیگر وابسته اند بایستی نمودارهای جریان عبوری بر حسب افت فشار این نوع شیرها بررسی شود که در زیر نموداری های جریان عبوری برحسب افت فشار در هر 6 سایز آورده شده است.

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 10 و 15 شیر گلویی آتوس سری AQFR (سمت چپ سایز 10 و سمت راست سایز15)
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 10 و 15 شیر گلویی آتوس سری AQFR (سمت چپ سایز 10 و سمت راست سایز15)

نمودار 1 و3 برای مدل نرمالی بسته

نمودار 2 و4 برای مدل نرمالی باز

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 20 و 25 شیر گلویی آتوس سری AQFR (سمت چپ سایز 20 و سمت راست سایز25)
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 20 و 25 شیر گلویی آتوس سری AQFR (سمت چپ سایز 20 و سمت راست سایز25)

نمودار 5 و7 برای مدل نرمالی بسته

نمودار 6 و8 برای مدل نرمالی باز

نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 32 شیر گلویی آتوس سری AQFR
نمودار جریان عبوری بر حسب افت فشار برای سایز 32 شیر گلویی آتوس سری AQFR

نمودار 9 برای مدل نرمالی بسته

نمودار 10 برای مدل نرمالی باز

( L/min ) حداکثر جریان عبوری 250
( bar ) حداکثر فشار کاری 400
( °C ) محدوده دمای محیط کاریآب بندی NBR :   – 30 …+ 70
آب بندی FKM :   – 20 …+ 70
آب بندی HNBR :   – 40 …+ 70
( °C ) محدوده دمای سیالآب بندی NBR : – 20 …+ 80
آب بندی FKM :   – 20 …+ 80
آب بندی HNBR :   – 40 …+ 60
( mm2/s ) محدوده ویسکوزیته پیشنهادی15 …100
جدول مشخصات فنی شیر گلویی آتوس سری AQFR

به منظور دریافت مشاوره , آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید .

شماره تماس : ( 10خط ) 89 200 888 –021

فکس : 15 230 888 –021

دیگر محصولات شرکت : Atos

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید