موقعیت : گذرگاه » تجهیزات هیدرولیک » شیر کنترل فشار » شیر کنترل فشار ایتون ویکرز
شیر کنترل فشار ایتون ویکرز

معرفی کمپانی ایتون ویکرز

EATON VICKERS

ایتون یک شرکت چند ملیتی مدیریت انرژِی در آمریکاست که توسط جوزف ایتون (Joseph Eaton) در سال 1911 تاسیس شده است.

ایتون در زمینه های الکتریکال ، هیدرولیک ، حمل و نقل و هوافضا محصولات خود را تولید می کند و در بیش از 175 کشور جهان ارائه می کند.

در سال 1999 ایتون ، شرکت ویکرز (VICKERS) را که یکی از با سابقه ترین و محبوب ترین نام ها در زمینه هیدرولیک بود را خریداری کرد.

از این پس این کمپانی محصولات هیدرولیک خود را با عنوان ایتون ویکرز (EATON VICKERS ) به بازار ارائه می کند.

معرفی شیر کنترل فشار

شیر کنترل فشار وسیله ای در سیستم هیدرولیک می باشد که فشار سیستم تحت تاثیر آن قرار گرفته و توسط آن می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد، این نوع شیرها سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت می کند.

تغییرات ناخواسته فشار ممکن است در اثر کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن به خاطر باز و بسته شدن شیر ها به وجود آید. 

تغییرات ناگهانی می تواند افزایش آنی در فشار را تا ۴ برابر فشار طبیعی در سیستم ایجاد نموده و به همین دلیل است که کاربرد شیر کنترل فشار در هر مدار هیدرولیکی ضروری می باشد.

شیر های کنترل فشار به طور کلی به چند دسته زسر تقسیم می شوند : ( البته دسته های دیگری نیز وجود دارد ولی شاخه های اصلی این موارد می باشند )

شیر اطمینان ( Pressure Relief Valve )

شیر کاهنده فشار ( Pressure Reducing Valve )

شیر ترتیبی ( Pressure Sequence Valve )

شیر بی بارکننده ( Pressure Unloaging Valve )

شیر متعادل مننده فشار ( Counterbalance Valve )

در این مطلب به معرفی و بررسی مشخصات فنی شیر های کنترل فشار ایتون ویکرز زیر می پردازیم.

شیر اطمینان پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMC

شیر کاهنده فشار ایتون ویکرز سری DGMX2

شیر ترتیبی پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMR1

شیر متعادل کننده ایتون ویکرز سری DGMR

معرفی و مشخصات فنی شیر اطمینان پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMC

شیر ایتون ویکرز سری DGMC یک شیر اطمینان پیلوت دار می باشد . این شیر یک شیر کنترل فشار است که در حالت اولیه بسته می باشد و از آن می توان جهت تنظیم حداکثر فشار در سیستم های هیدرولیکی استفاده کرد.

تنظیم فشار این شیر با تنظیم میزان شلی و سفتی فنر پشت شیر انجام می گیرد.اگر بخواهیم از شیر اطمینان جریان بالایی را عبور دهیم ، ابعاد شیر و فنر استفاده شده در شیر بایستی بزرگ شود ، با بزرگ شدن فنر ، دقت کنترل شیر پایین می آید. در نتیجه در چنین مواردی از شیر اطمینان پیلوت دار استفاده می شود. این شیر جهت استفاده در کاربردهایی که فشار و دبی سیال زیاد است بسیار مناسب است و به دلیل آرامی عملکرد ، فشار سیستم را در حین تخلیه سیال ، ثابت نگه می دارد.

شیر اطمینان پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMC در4 محدوده فشاری زیرموجود است.

4 تا 50 بار – 4 تا 100 بار – 4 تا 200 بار – 4 تا 315 بار

شکل تظیم کننده فشار شیر اطمینان پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMC در 3 مورد زیر موجود است.

دستکیره چرخشی – دستگیره مدرج قفل شونده – پیچ قفل شونده

( L/min ) حداکثر جریان عبوری120
( bar ) حداکثر فشار کاری 315
( °C ) محدوده دمای محیط کاری  0 …+ 80
( kg ) وزن2.9
مشخصات فنی شیر اطمینان پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMC

معرفی و مشخصات فنی شیر کاهنده فشار ایتون ویکرز سری DGMX2

شیر ایتون ویکرز سری DGMX2 شیر کاهنده فشار ( Pressure Reducing Valve ) می باشد. شیر کاهنده فشارنوع دیگری از شیر کنترل فشار بوده که در مواضع خاصی از مدار به منظور کاهش سطح فشار تا یک حد معین مورد استفاده قرار می گیرد.

در شیر کاهنده فشار، جریان اضافی به مخزن برنمی گردد، بلکه با ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفاً فشار در خروجی کاهش می یابد.

کاربرد این نوع شیر در مواقعی که در بخشی از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. 

در شیرهای کاهنده فشار به دلیل استفاده از اثر گلوگاه، گرما تولید می شود و می بایست مقدار این گرما در محاسبات مدار منظور گردد.

معکوس شدن جریان از خروجی شیر کاهنده فشار به سمت ورودی آن ، در فشار تنظیمی ، موجب بسته شدن کامل این شیر می گردد.بنا براین در مدارهایی که معکوس شدن جهت جریان اجتناب ناپذیر است ، باید از تمهیدات دیگری نظیر شیر کنترل جهت یک طرفه استفاده نمود.

شیر کاهنده فشار ایتون ویکرز سری DGMX2 در 4 محدوده فشاری زیر موجود است.

2 تا 50 بار – 8.5 تا 100 بار – 8.5 تا 200 بار – 8.5 تا 315 بار

شکل تظیم کننده فشار شیر کاهنده فشارایتون ویکرز سری DGMX2 در 3 مورد زیر موجود است.

دستکیره چرخشی – دسگیره مدرج قفل شونده – پیچ قفل شونده

نصب شیر ایتون ویکرز سری DGMX2 به صورت بلوکی می باشد.

( L/min ) حداکثر جریان عبوری 120
( bar ) حداکثر فشار کاری 315
( °C )  محدوده دمای محیط کاری 0 …+ 80
( kg ) وزن 3.5
مشخصات فنی شیر کاهنده فشار ایتون ویکرز سری DGMX2

معرفی و مشخصات فنی شیر ترتیبی پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMR1

قرار گیری شیر کنترل فشار ترتیبی در مدار هیدرولیک
قرار گیری شیر کنترل فشار ترتیبی در مدار هیدرولیک

شیر ایتون ویکرز سری DGMR1 شیر ترتیبی پیلوت دار می باشد. این نوع شیر با حس کردن فشار ، هنگام رسیدن فشار به حد فشار تنظیم ، عمل می کند.

این شیرها از یک شیر محدود کنده فشار و یک شیر یک طرفه جهت تامین مسیر برگشت روغن تشکیل شده اند.مهمترین ویژگی شیرهای ترتیبی ، وجود اتصال تخلیه مجزا جهت محفظه فنر در بلوک شیر می باشد.

شیر های ترتیبی برای کنترل ترتیب عملکرد دو شاخه موازی از مدار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال توسط این شیر می توان عملکرد دو سیلندر را به ترتیبی کنترل نمود که سیلندر دوم پس از طی کورس سیلندر اول وارد عمل گردد.

از این نوع شیرها به منظور حصول اطمینان از تامین فشار به اندازه معین در یک قسمت از مدار قبل از شروع به کار قسمت دیگر نیز استفاده می شود.

شیر ایتون ویکرز سری DGMR1 در 4 محدوده فشاری زیر موجود است.

5 تا 50 بار – 5 تا 100 بار – 5 تا 200 بار – 5 تا 310 بار

شکل تظیم کننده فشار شیرایتون ویکرز سری DGMX2 در 3 مورد زیر موجود است.

دستکیره چرخشی – دسگیره مدرج قفل شونده – پیچ قفل شونده

( L/min ) حداکثر جریان عبوری 120
( bar ) حداکثر فشار کاری 315
( °C )  محدوده دمای محیط کاری0 …+ 80
( kg ) وزن 3.5
مشخصات فنی شیر ترتیبی پیلوت دار ایتون ویکرز سری DGMR1

معرفی و مشخصات فنی شیر متعادل کننده ایتون ویکرز سری DGMR

علامت سمبلیک شیر کنترل فشار متعادل کننده و قرار گیری آن در مدار هیدرولیک
علامت سمبلیک شیر کنترل فشار متعادل کننده و قرار گیری آن در مدار هیدرولیک

شیر ایتون ویکرز سری DGMR شیر متعادل کننده فشار ( Counterbalance Valve ) می باشد. این شیرها ترکیبی از شیر محدود کننده فشار و شیر یک طرفه می باشند.

از این نوع شیر ها جهت جلوگیری از حرکت سقوطی سیلندر تحت بار استفاده می شود.مدارهای شامل شیر یک طرفه مجهز به خط فرمان نیز به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند و هر دو نوع مدار کاربرد یکسانی دارند.شیر های متعادل کننده همراه با مقداری نشتی هستند.

شیر متعادل کننده با خط فرمان مستقیم ( متصل به ناحیه زیر پیستون ) و یا غیر مستقیم ( متصل به ورودی سیلندر) کنترل می شود. در حالت خط فرمان مستقیم ، پیستون در صورتی حرکت می کند که فشار خط فرمان از فشار تنظیمی شیر ( که معمولا 10% بالاتر از فشار مورد نیاز جهت متعادل نگاه داشتن وزنه می باشد) بیشتر شود و این در حالتی است که در بالای پیستون فشار کافی برای حرکت ، توسط مدار تامین گردد.

شکل تظیم کننده فشار شیرایتون ویکرز سری DGMR در 3 مورد زیر موجود است.

پیچ با کلاهک – پیچ قفل شونده – دستگیره چرخشی

نصب شیر ایتون ویکرز سری DGMR بلوکی می باشد.

( L/min ) حداکثر جریان عبوری 120
( bar ) حداکثر فشار کاری 315
( °C )  محدوده دمای محیط کاری – 40 …+ 80
مقدار نشتی در دمای 50 درجه سانتی گراد و فشار 315 بار5 قطره بر دقیقه
( kg ) وزن 4.5
مشخصات فنی شیر متعادل کننده ایتون ویکرز سری DGMR

به منظور دریافت مشاوره , آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید .

شماره تماس : ( 10خط ) 89 200 888 –021

فکس : 15 230 888 –021

دیگر محصولات شرکت : Eaton

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید