موقعیت : گذرگاه » پنوماتیک » واحد مراقبت ایرتک Airtac
واحد مراقبت ایرتک Airtac

شرکت ایرتک AirTAC یک کمپانی تایوانی است که در سال تاسیس شده است  و سازنده محصولات پنوماتیکی است.

هوای فشرده قبل از آن که در واحدهای کنترل و یا در واحدهای مصرف استفاده شود به دلیل وجود ناخالصی هایی که در هوا موجود می باشد، نیاز به تصفیه شدن درواحد مراقبت پنوماتیک دارد.

واحد مراقبت یکی از ضروری ترین دستگاه ها در صنایع پنوماتیک میباشد.این واحد دارای اجزای بسیار مهمی میباشد که حیات یک صنعت تولید هوای فشرده را تکمیل میکند.

کارهای بسیار مهمی که واحد مراقبت انجام میدهد عبارت است از:

 • تصفیه هوای ورودی به دستگاههای پنوماتیک
 • تنظیم روغن دستگاهها و اتصالات از جمله کمپرسورهای هوای فشرده
 • تنظیم فشار ورودی به دستگاههای پنوماتیک
 • کنترل کیفیت هوای فشرده ورودی به دستگاه ها

انواع واحد مراقبت ایرتک:

 • فیلتر ایرتک سریGF
 • رگلاتور ایرتک سری GR
 • روغن زن ایرتک سری GL
 • فیلتر – رگلاتور ایرتک سری GFR
 • واحد مراقبت 2 تکه ایرتک سری GFC
 • واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC

فیلتر ایرتک سریGF

تصویر فیلتر ایرتک سریGF
فیلتر ایرتک سریGF

جهت جداسازی ذرات خارجی از هوای فشرده، هوای فشرده را از فیلتر عبور می دهند و ناخالصی های موجود را جدا می کنند. نوع فیلتر در مقدار اندازه ذرات خارجی جدا شده موثر است.

سری Airtac GF دارای یک کیت عنصر 40 میکرونی ، تخلیه نیمه اتوماتیک ، شامل گیج ، محدوده PSI 20-130 psi است. تخلیه دستی یا تخلیه خودکار نیز موجود است.

مشخصات فنی فیلتر ایرتک سری GF

 • مدل: GF200-06/GF200-08/ GF300-08/ GF300-10/ GF300-15/ GF400-10/ GF400-15/ GF600-20/ GF600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1
تصویر کد سفارش فیلتر ایرتک سریGF
کد سفارش فیلتر ایرتک سریGF

رگلاتور ایرتک سری GR

تصویر رگلاتور ایرتک سری GR
رگلاتور ایرتک سری GR

در سیستم های پنیوماتیکی، کمپرسورها هوای فشرده را با فشار مشخصی تامین می کنند. اما برای کنترل و عملگرها گاهی نیاز به فشار کمتری داریم. جهت تنظیم فشار هوای فشرده تولید شده در کمپرسورها، از رگلاتور استفاده می کنند. در واقع هوای فشرده خروجی از کمپرسورها در رگلاتورها به میزان مورد نظر تنظیم می شوند.

مشخصات فنی رگلاتور ایرتک سری GR

 • مدل: GR200-06/GR200-08/ GR300-08/ GR300-10/ GR300-15/ GR400-10/ GR400-15/ GR600-20/ GR600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1
کد سفارش رگلاتور ایرتک سری GR

روغن زن ایرتک سری GL

تصویر روغن زن ایرتک سری GL
روغن زن ایرتک سری GL

حرکت بین اجزای عملگرها و شیرها می بایست دارای کم ترین اصطکاک باشد.جهت تحقق این امر هوای فشرده شده قبل از ورود به شیرها و عملگرها حاوی مقداری روغن می شوند.

مشخصات فنی روغن زن ایرتک سری GL

 • مدل: GL200-06/GL200-08/ GL300-08/ GL300-10/ GL300-15/ GL400-10/ GL400-15/ GL600-20/ GL600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1
تصویر کد سفارش روغن زن ایرتک سری GL
کد سفارش روغن زن ایرتک سری GL

فیلتر – رگلاتور ایرتک سری GFR

تصویر فیلتر - رگلاتور ایرتک سری GFR
فیلتر – رگلاتور ایرتک سری GFR

مشخصات فنی فیلتر – رگلاتور ایرتک سری GFR

 • مدل: GFR200-06/GFR200-08/ GFR300-08/ GFR300-10/ GFR300-15/ GFR400-10/ GFR400-15/ GFR600-20/ GFR600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1

واحد مراقبت 2 تکه ایرتک سری GFC

تصویر واحد مراقبت 2 تکه ایرتک سری GFC
واحد مراقبت 2 تکه ایرتک سری GFC

مشخصات فنی واحد مراقبت 2 تکه ایرتک سری GFC

 • مدل: GFC200-06/GFC200-08/ GFC300-08/ GFC300-10/ GFC300-15/ GFC400-10/ GFC400-15/ GFC600-20/ GFC600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1

واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC

تصویر واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC
واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC

مشخصات فنی واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC

 • مدل: GC200-06/GC200-08/ GC300-08/ GC300-10/ GC300-15/ GC400-10/ GC400-15/ GC600-20/ GC600-25
 • سایز پورت: 8/1-4/1- 4/1- 8/3- 2/1- 8/3- 2/1- 4/3- 1
تصویر کد سفارش واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC
کد سفارش واحد مراقبت 3 تکه ایرتک سری GC

به منظور دریافت مشاوره، آگاهی از لیست قیمت و سفارش محصولات با مشاورین و کارشناسان شرکت گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس: 021-88820089

فکس: 021-88823015

دیگر محصولات شرکت : Airtac

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید