موقعیت : گذرگاه » گیربکس » گیربکس آویز یا شافت موازی » گیربکس آویز یا شافت موازی چینی
دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید